Informatie

Informatie

Kingdom Regels


Oorlog(en) mogen alleen worden gestreden wanneer er van beide kingdoms minimaal 3 leden online zijn.

Om een oorlog te voeren moet er een verklaring met een reden worden ingediend bij een actief staff-lid. Als dit is goedgekeurd moet de koning(in) van het des betreffende kingdom worden geïnformeerd en mag er de oorlog worden verklaard met /k enemy .

Ook moet hiervan het bewijs naar het actieve staff-lid worden opgestuurd. De oorlogsverklaring met bewijs van /k enemy moeten beide binnen 2 uur worden opgestuurd. Je kan dus geen oorlog 6 dagen van tevoren aangeven.

Na een aanval, geef het staff team aan wanneer er geloot mag worden. De maximale loottijd bedraagt 15 minuten.

Opmerking:

Oorlogen worden uitgevochten op een bepaalde locatie op de map dus niet binnen de grenzen van kingdoms! (Deze locatie wordt gekozen door de senior-staff en daarboven)


Dingen die niet mogen worden gesloopt:

• Huizen of gebouwen met geen praktisch nut tot verdediging van een kingdom.

• Mobspawners, met uitzondering van de spawner(s)

• Redstone constructies

• Chestrooms mogen worden geloot maar niet worden gesloopt.


Het gebruik van TNT tijdens het looten:

• TNT mag alleen worden gebruikt om muren te slopen je kan dus niet met een pickaxe een muur weg hakken. Je mag met TNT enkel muren, kastelen, forten, torens en chestrooms openbreken voor toegang.

• Het gebruik van TNT op huizen zonder strategisch doeleinde is verboden.


Nummers in betreden van een oorlog:

• Bij een oorlog moeten de nummers van de aanvallers en verdedigers gelijk zijn (inclusief allianties). Je mag als team A niet met 8 mensen aanvallen als de verdedigende partij team B slechts 4 man heeft.

Je mag slechts 2 allianties meenemen mits de bovenste regel niet wordt.Algemene RegelsRespect tegen elke speler.

Maak geen misbruik van de spelers.

Maak geen seksuele bouwwerken.

Hack Clients zijn verboden.

Een Stafflid heeft altijd gelijk.

Staff Leden tegenspreken is niet toegestaan.

Griefen is verboden buiten de oorlog.

Massagrief is verboden.

Eigen kingdom griefen is verboden, alleen met toestemming van een hoge rank


Bugg report

 
 
 

Discord RegelsNiet spammen

Invite links in de discord zijn niet toegestaan. (Partners moeten overleggen)

Niet schelden in de chats.

De bots gebruik je in de commands channel.

Caps is NIET toegestaan.

Accepteer de beslissingen die staff neemt in de chat.

Na 1 waarschuwing krijg je een tijdelijke mute van 30 minuten.

Na 2 waarschuwingen krijg je een tijdelijke mute van 1 uur.

Na 3 waarschuwingen krijg je een tijdelijke mute van 2 uren.

Na 4 waarschuwingen krijg je een tijdelijke mute van 1 dag.